1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი III

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი III - ტფილისი - 1914

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 106 - გვ.3
1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი - მცხეთის საბუთები № 339 - გვ.5-7
1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 105 - გვ.7-10
1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 003 - გვ.10
1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 356 - გვ.13
1433 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი - მცხეთის საბუთები № 336 - გვ.15
1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი არმაზის ციხის ბოძების თაობაზე - მცხეთის საბუთები № 332 - გვ.17
1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლომაშვილების შეწირვის თაობაზე - მცხეთის საბუთები № 036 - გვ.20-21
1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოველისადმი - მცხეთის საბუთები № 028 - გვ.21
1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი - მცხეთის საბუთები № 189 - გვ.22
1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 012 - გვ.26-29
1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 127 - გვ.36
1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 167 - გვ.38-39
1464-1476 წწ. - შეწირულების სიგელი გიორგი და ალექსანდრე მეფეებისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 033 - გვ.39-40
1475 წ. II.10. - შეწირულების წიგნი მამია ზევდგინისძისა შიომღვიმის მონასტრისადმი - შიომღვიმის საბუთები № 014 - გვ.40-41
1492 წ. - შეწირულების დამტიცების სიგელი კონსტანტინე მეფისა აბრაჰამ კათალიკოსისადმი - მცხეთის საბუთები № 480 - გვ.41-42
1519 წ. - შეწირულების წიგნი ივანე სოლოღაშვილისა ქვათახევისადმი - ქვათახევის საბუთები № 004 - გვ.46-50
1520 წ. 10.09. - შეწირულების წიგნი ნესტარჯან-ყოფილ ნინოსი ქვათახევისადმი - ქვათახევის საბუთები № 050 - გვ.51-52
1523 წ. - შეწირულების წიგნი თაყა ამილახორისა შიომღვიმისადმი - შიომღვიმის საბუთები № 009 - გვ.52-56
1523 წ. - შეწირულების წიგნი ელენე-ყოფილ ელისაბედისა თბილისის სიონის ღმრთისმშობლისადმი - სიონის საბუთები № 039 - გვ.56-57
1525 წ. - შეწირულების წიგნი ივანე სოლოღაშვილისა შიომღვიმისადმი - შიომღვიმის საბუთები № 010 - გვ.57-58
1527-1556 წწ. - განჩინება ბარათაშვილების გაყრის საქმეზე - მცხეთის საბუთები № 006 - გვ.59
1536 წ. - შეწირულების წიგნი იანქო საგინაშვილისა თბილისის სიონისადმი - სიონის საბუთები № 163 - გვ.59-60
1546 წ. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ასვატურა ავანაშვილისადმი - მცხეთის საბუთები № 505 - გვ.61
1551 წ. 06.09. - შეწირულების წიგნი პატრონ რამაზისა თბილისის სიონისადმი - სიონის საბუთები № 011 - გვ.62
1552 წ. 05.06. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - მცხეთის საბუთები № 010 - გვ.63
1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - მცხეთის საბუთები № 503 - გვ.65-67
1580 წ. 04.20. - შეწირულების წიგნი რამაზ-ყოფილი რომანოზისა ქვათახევის ღმრთისმშობლისადმი - ქვათახევის საბუთები № 014 - გვ.75-77
1582 წ. 04.05. - წყალობის წიგნი ქართლის კათალიკოს-პატრიარქ ნიკოლოზისა დავითგარეჯისადმი - გვ.79-81
1573 წ. - მამულის წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა გედეონ ელიოზისძისადმი - გვ.86-87
1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I - მცხეთის საბუთები № 129 - გვ.86-87