მცხეთის საბუთები № 480

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

1560 წ. - საკანონო შეწირულების წიგნი პატრონ კოსტანტინესი მცხეთისადმი

საბუთის აღწერილობა[edit]

ს. კაკაბაძე: 1492 წ. სიგელი მცხეთის N 480, ბოძებული კონსტანტინე მეფის მიერ 180 ქორონიკონს. დაწერილია ტყავზე , ზომით 116 x 19 1/2 x 20 სმ." განკვეთილობის ნიშანი ორწერტილი, ზოგან სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.