მცხეთის საბუთები № 167

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი

საბუთის აღწერილობა[edit]

ს. კაკაბაძე: "სიგელი მცხეთისა № 167, დაწერილია ქაღალდზე, ზომით 46,5 x 14 2/3 სმ".