მცხეთის საბუთები № 036

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

XVII ს. ნუსხა: ნუსხა რა: [101]

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • 1818 - სინოდის კანტორა - გვ.4:
    "სიგელი ესე არს დაწერილი ორს ქაღალდზე გადაკერებულზე. პირველს დასაწყისის სტრიქონზე მიკერებული აქვს ქაღალდი სხვა და მას ზედა ჩანს სხვა ასოები მქრქლად უკუღმად დაწერილი და ხელჩართვა არის მრთლად დაცული".
  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.245:
    "1439 წ. - კარგს ქაღალდზე მხედრულად დაწერილი სიგელი მცხეთისა № 36 (ნუსხა № :რა:). თავი სიგელისა, მეფის წოდებულობა და მისი გვაროვნობა აღწერილია წარჩინებულის ხელით".