სიონის საბუთები № 163

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1536 წ. - შეწირულების წიგნი იანქო საგინაშვილისა თბილისის სიონისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • ს. კაკაბაძე: სიგელი ტფილისის სიონისა N 163, ზომით: 40 3/4 x 16 1/4. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები