ქვათახევის საბუთები № 004

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთებისა

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1519 წ. - ქვათახევის ტყავზე კარგის მხედრულით ნაწერი სიგელი № 4.
  • ს. კაკაბაძე: ტყავი, ზომა: 201 x 26. ლამაზი მხედრულით. თავნაკლული, განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.