მცხეთის საბუთები № 356

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დაკარგული დედანი საბუთისა

საბუთის აღწერილობა[edit]