მცხეთის საბუთები № 505

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1546 წ. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ასვატურა ავანაშვილისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1546 წ. - ტყავის სიგელი მხედრული მცხეთისა № 505, (ნუსხა N :როდ:).
  • ს. კაკაბაძე: სიგელი მცხეთისა, დაწერილი ტყავზე, ზომით: 55 x 25. მცირედ დაზიანებული, შესრულებული ლამაზი ხელით. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი N 505.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - როდ (174)