მცხეთის საბუთები № 033

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა ტზ: [307]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1529 -
    "სიგელი მცხეთისა № 333, დაწერილი ქაღალდზე ზომი 73 3/4 x 14 სმ".