მცხეთის საბუთები № 189

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

1448-1976

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სჲვ: [266]

ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I