მცხეთის საბუთები № 236

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

შემონახულია დედანი დედანი საბუთისა

აღწერილობა: