მცხეთის საბუთები № 144

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი

აღწერილობა: ნუსხა ტჲე: [365] და პე: [85]

  • 1897 წ. - თედო ჟორდანია: "1443 წ. უნდა იყოს დაწერილი მცხეთის სიგელი № 144 - ნუსხა №№ ტჲე: (365) და პე (85), ქაღალდზე, მხედრული". ქრონიკები - II - გვ.254.