მცხეთის საბუთები № 075

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

XVII ს. ნუსხა: ნუსხა სჟვ: [296]

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1486
    "1465 წ. სიგელი მცხეთისა № 75, დაწერილია ლამაზის ხელით ტყავზე, ზომით 99 3/4 x 24 3/4 სმ".