მცხეთის საბუთები № 044

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა:

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 38, გვ.5:
    "დოკუმენტსა ამას აქვს პირველნი სტრიქონნი მოხეულნი, დანაშთენის პირველ დასაწყისის ოთხი სტრიქონის თავნი და ბოლონი არიან მოხეულნი. მეოთხეს სტრიქონში არის გარდაწებებულნი, მესამეს სტრიქონში არის გამართული: მისი იქავ არის მელნით წაშლილი ლექსი ესე: შემდგომად. მეხუთესა და მეექვსის სტრიქონთ შუა არს ჩაწერილი მითვე მელნითა და მითვე ხელითა: მეზურითა. ხელისმოწერა არის დაცული მრთლად."