მცხეთის საბუთები № 064

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

XVII ს. ნუსხა: ნუსხა სკვ: [226]

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - მცხეთ. საბ. № 064, გვ.9
    "მეფის ალექსანდრესაგან სამცხეთოსა და დავით გარესჯის უდაბნოს სადაოს მამულების და სოფლების გარჩევა მათის სამძღვრებით, რომელიცა ხელმოწერილ არს და ძნელად წასაკითხია".

ამ საბუთის დედანი, რომელიც შემორჩენილია 1448-2328 საურმაგ კაკაბაძის ცნობით არის მცხეთის საბუთები № 064. ეს ცნობა არ დასტურდება არც თ. ჟორდანიასთან და არც "კორპუსში".