მცხეთის საბუთები № 219

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1546 წ. 02.04. - სვეტიცხოვლის განძეულის ნუსხა - იგივე Ad-501

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1546 წ. - მცხეთის სიგელი № 219, ნუსხა მცხეთის ქონებათა.
  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-501; ქაღალდი, ზომა: 70 x 36; მოყავისფრო ფერის, ძლიერ დაზიანებული - თავნაკლული, მარცხენა კიდე მოხეული, ალაგ-ალაგ ამოგლეჯილი, დაფარულია შავი ლაქებით; მელანი შავი, ხელი მხედრული. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. XIX საუკუნეში საბუთი კონსერვაციის მიზნით, დაუკრავთ სქელ ცისფერ ქაღალდზე. იმავე ქაღალდზე დაკრულია ქაღალდის ჩამონახევი ფრაგმენტი, რომელზედაც მკრთალი მელნით წერია: "ქ. ძველი ნუსხა განძისა და ხატისა"; იქვე საბუთის ძველი სააღრიცხვო ნომერი - N 219.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები