მცხეთის საბუთები № 415

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1510-1515 წწ. - წიგნი ანტიოქიის პატრიარქ დოროთეოსისა მაწყვერლისადმი - იგივე Ad-503

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1500-1516 წწ. მცხეთის სიგელი № 415, მხედრულად ნაწერი, თავი სიგელისა არაბულად არის დაწერილი და შემდეგ მისდევს ქართული ტექსტი, ვგონებ ნათარგმნი არაბულისგან, როგორც ამას ასაბუთებს მდარე ქართული ენა და სიტყვა "იყურჭუმ", სიტყვა-სიტყვით თარგმნილი ბერძნულ-არაბულისაგან.


სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები