მცხეთის საბუთები № 334

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა პე: [85]

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.225:
    "მცხეთის გუჯრებში ჩვენ ვიპოვეთ კარგ სქელ ქაღალდზე მხედრულად დაწერილი № 334 და ამავე სიგელის XVII ს. მხედრულად გადაწერილი პირი (ნუსხა პე: №507)... თავი აკლია ასლსაც და ნუსხასაც.