მცხეთის საბუთები № 482

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1508-1509 წწ. - შეწირულების სიგელი მზეჭაბუკ ათაბაგისა აწყურის ღმრთისმშობლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1500-1516 წ. - მცხეთის სიგელი № 482 მხედრულად ქაღალდზე დაწერილი
  • ს. კაკაბაძე: ქაღალდი, ზომით: 157 x 23 1/2. სიგელი დაცული ყოფილა მცხეთის საბუთებში სარეგისტრაციო ნომრით № 482. განკვეთილობის ნიშანი: წერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები