მცხეთის საბუთები № 407

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1501 წ. - წყალობის განახლების წიგნი კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1502 წ. - ტყავის სიგელი წაჭრილი № 407 და ნუსხა მცხეთისა :რლჱ:, მხედრული.
  • ს. კაკაბაძე: ტყავი. თავნაკლული, ზომა 20 1/2 x 25; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. დედნის ძველი სარეგისტრაციო ნომერი № 407.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რლჱ (138)