მცხეთის საბუთები № 342

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

მეორე დედანი საბუთისა 1532 წ. - მალაქია კათალიკოსის მიერ სვეტიცხოველისათვის შეწირული ქონების ნუსხა

Ad-16 იგივე სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 215

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1532 წ. ამ წლის ახლო ხანებს არის დაწერილი ხუცური ტყავის სიგელი სინოდ. კანტ. მცხეთისა № 315 (და მეორე № 342). ეს ნუსხა იწყებოდა ბაადურ ჩოლოყაშვილის შეწირულების შემდეგ.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები