მცხეთის საბუთები № 007

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

1525-1526 წწ. - დავით-დამიანეს სააღაპე შეწირულების წიგნი სვეტიცხოვლისადმი

საბუთის აღწერილობა[edit]

თ. ჟორდანია: 1526 წ. ახლო ხანებისა - ტყავზე ლამაზის მხედრულით ნაწერი სიგელი მცხეთისა № 7 (ნუსხა :სა:)
ს. კაკაბაძე: ეტრატი, ზომა: 105 1/2 x 22 1/2. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ან სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი № 7.

2016 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი IV - N 41