მცხეთის საბუთები № 501

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

1595 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლის ეკლესიისადმი

საბუთის აღწერილობა[edit]

ქაღალდი, ზომა: 188 1/2 x 27. შავი მელანი. ხელი მხედრული. დასაწყისი ფორმულა, მეფისა და დედოფლის ტიტულატურა, საკუთარი და წმ. სახელები ოქრომელნით იყო გამოყვანილი. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

საბუთის ძველი სააღრიცხვო ნომერი თ. ჟორდანიას მიხედვით :როთ: (179) და შემდეგ №501.