მცხეთის საბუთები № 133

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა

1468 წ. III.22. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

იგივე Hd-1370

საბუთის აღწერილობა[edit]

დ ე დ ა ნ ი : ხეც Hd-1370; თეთრი ფერის ქაღალდი, ზომა: 85,5 x 14,5 სმ. დაზიანება: მოხეულია საბუთის ზედა აშია, მარჯვენა მხარეს დაზიანებულია ტექსტის ორი სტრიქონი, პირველი სტრიქონების პარალელურად ქაღალდი გადასერილია რამდენიმე ნახევით. საბუთის ეს ნაწილი გამაგრებულია verso-ზე მიწებწბული სქელი თეთრი ქაღალდით. მელანი შავი; ხელი მწყობრი კალიგრაფიული მხედრული; ტექსტის დასაწყისი ქანწილი შემკულია ორნამენტული ხვეულებით; განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

სარეგისტრაციო ნომრები: :სი: (210) და N 133