მცხეთის საბუთები № 128

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1503-1516 წწ. - შეწირულების წიგნი ჯავახ ჯავახიშვილისა სვეტიცხოველისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1504-1516 წ. ამ წლის ახლო დროებში უნდა იყოს დაწერილი მხედრული სიგელი მცხეთისა № 128 (ნუსხანი № № :ტნზ: და :ოვ:).
  • ს. კაკაბაძე: საბუთი დაწერილი ყოფილა ტყავზე ლამაზი ხელით. ზომა 50 1/2 x 17 1/4; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი № 128.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ტნზ (357) სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - ოვ (76)