1446-1466 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
საბუთი Hd-1371
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Hd-1371.

საბუთის შინაარსი[edit]

გაგუითავისუფლებია და გუითარხნებია რაცა მცხეთისა შესავალი არის, რომე სთუელთა ზედა ულაყი, ხარ-ურემი, ტიკი და საპალნე არა ეთხოებოდეს არაოდეს და არას ჟამსა შიგან არა...

დამტკიცება:

ჩუენ მეფესა გიორგის ჩუენისა სულისათვის გაგუითავისუფლებია

პუბლიკაცია[edit]

1866 - АКАК - том 1 - გვ. 7, N 5[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 12[edit]