მცხეთის საბუთები № 331

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1547 წ. 10.20. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1547 წ. - სიგელი მცხეთისა № 331, (ნუსხა N :სმე:), უთავო.
  • ს. კაკაბაძე: ქაღალდი, ზომა: 12 x 14 3/4. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ; ფრაგმენტი. ძველი სააღრიცხვო ნომერი N 331.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - სმე (245)