მცხეთის საბუთები № 196

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი იგივე 1448-1036

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • კორპუსი: დედანი: სეა, 1448-1036, ქაღალდი, ზომა: 23 x 15. დაზიანება: ტექსტი რამდენიმე ადგილას ამოგლეჯილია, შევსებულია სარესტავრაციო ქაღალდით. მკრთალი შავი მელანი, გაკრული მხედრული; განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომრები: საბუთის თავში წითელი მელნით: რით (119), N 196 (მცხეთისა).

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რით (119)