მცხეთის საბუთები № 294

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1532-1534 წწ. - მცხეთის დაკარგული მამულების ნუსხა - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1529-1530 წ. - სიგელი მცხეთისა № :რლჱ:.
  • ს. კაკაბაძე: თავი აკლია, ზომა: 37 2/3 x 15. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სარეგისტრაციო ნომერი N 294

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - რლჱ (138)