მცხეთის საბუთები № 464

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1488-1492 წწ. - ერთგულების წიგნი გერასიმე კუმურდოელისა ევაგრე კათალიკოსისადმი
იგივე Hd-2130

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1500-1502 წ. ამ წლებში არის დაწერილი მცხეთის სიგელი № 464, კ~ზის ევაგრეს და ათაბაგ მზეჭაბუკის დროს მიცემული.
  • კორპუსი - ტ.IV: თ. ჟორდანიას ხელთ ჰქონია ამავე საბუთის სინოდის კანტორის ნუსხა ნომრით № 415

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები