მცხეთის საბუთები № 243

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1517-1520 წწ. - პირობის წიგნი მანუჩარისა ბასილი კათალიკოსისადმი - იგივე Ad-549

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1519-1529 წ. - სინოდის კანტორის მხედრული სიგელი № 243.
  • კორპუსი-ტ.IV: ხეც. Ad-549; ქაღალდი, ზომა: 25,5 x 15. დაზიანება: თავი მოხეულია, მთელი ტექსტი დაფარულია ნესტის მოშავო ლაქებით, გამაგრებულია სარესტავრაციო ქაღალდით. მელანი შავი, ხელი მხედრული. განკვეთილობის ნიშანი: სამწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები