მცხეთის საბუთები № 292

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1445 წ. 26.VIII. - სიგელი დიმიტრი მეფისა ზაქარია დარიგებაშვილისადმი

აღწერილობა:

  • 1897 წ. - თედო ჟორდანია: "1445 წ. - სიგელი მცხეთისა, ქაღალდზე მხედრულად ნაწერი, № 292". ქრონიკები - II - გვ.257.