მცხეთის საბუთები № 473

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დედანი საბუთისა 1532-1534 წწ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - დაკარგულია

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • თ. ჟორდანია: 1532-1548 - ამ წლებში უნდა იყოს დაწერილი უთავო და უთარიღო სიგელი მცხეთისა, ნუსხა № სნგ (253).
  • ს. კაკაბაძე: ზომა: 42 x 16. განკვეთილობის ნიშანი: ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ; თავნაკლული. საბუთის სარეგისტრაციო ნომერი N 473

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - სნგ (253)