Niamh

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Niamh  (1910) 
by Peadar Ua Laoghaire

[page]


NIAṀ


[page]

Niaṁ


Ó'N AṪAIR

PEADAR UA LAOĠAIRE,

CANÓNAĊ, S.P.


BRÚN AGUS Ó NÓLÁIN, TEOR.

i mBAILE ÁṪA CLIAṪ ⚏ i mBÉAL FEIRSTE

i gCORCAIĠ ⚏ i bPORTLÁIRGE.


[page]


Fógarṫar gaċ ceart ar cosnaṁ.


[page]

AN CLÁR

LEAḂAR A H-AON

Caibidiol. Leaṫanaċ.
I. Imirt Anama. 7
II. Taḋg agus Aṁlaoiḃ. 10
III. Inntinn Ḃriain. 16
IV. Ó Ḃealaċ Leaċta go Gleann Máma. 19
V. Creideaṁ ’á ġlacaḋ. 24
VI. Aḋḃar an tSagairt. 28
VII. An Legáid. 31
VIII. An Bosca. 36
IX. “Is éagsaṁlaċ na daoine iad!” 42
X. Dúlainn Óg. 48
XI. Ceann Leóin. 52
XII. Diaḃal Coiṁdeaċta. 59
XIII. Fágtar fúm-sa féin é. 65
XIV. Giollaí Turais. 71
XV. Fir Éirean. 77
XVI. Fear na gCos. 85
XVII. “Bíoḋ ciall agat.” 89
XVIII. Raflaí. 96
XIX. Cogarnaċ. 99
XX. Biṫeaṁntas. 106
XXI. Droċ Aṁras. 108

LEAḂAR A DÓ.

[page]
Caibidiol. Leaṫanaċ.
I. Cíos an Árdríġ. 116
II. Mearḃall Aigne. 120
III. “Lady dost thou not fear to stray?” 126
IV. Uisge-fé-ṫalaṁ. 131
V. Púicíní. 137
VI. Dá Aṁlaoiḃ? 144
VII. An tSíḋe Gaoiṫe. 150
VIII. Beirt Droċ Ḃuaċailí. 157
IX. Marḃuġaḋ le Soilḃreas. 163
X. Fuasgailt. 169
XI. Cuaird Ríġ. 176
XII. Caradas ag fás a’ Fuaṫ. 182
XIII. Ciúnas roim Ṫóirṫniġ. 188
XIV. Congnaṁ do’n Ċongnaṁ. 193
XV. Buille fé ṫuairim; nó, Fuadar ná feadar. 199
XVI. Cóṁaċt Luiḃneaċa. 204
XVII. Fód an Ḃais do ṡeasaṁ. 212
XVIII. Sguab-ḃuille Ċlaiḋeaṁ. 218
XIX. Cluiċe fiċille, agus Poll i gcrann. 224
XX. Riġ Laiġean. 230

LEAḂAR A TRÍ.

Caibidiol. Leaṫanaċ.
I. Cor i n-aġaiḋ an Ċaim. 234
II. Breall ar an ḃFeall. 242
III. An dá Lonán. 249
IV. Ospac i n-Inis Caṫaiġ. 256
V. Míċeál Ruaḋ. 262
VI. Éigean ar Riġeaċt na ḃFlaṫas. 270
VII. Connla. 277
VIII. Geallta do Ḃeirt. 283
IX. Cad a ṫiocfaiḋ as? 290
X. Osgailt súl do Ṡitric. 297
XI. Fuadar agus flosg agus giodam. 303
XII. Daoine ciallṁara ag feuċaint rómpa amaċ. 310
XIII. Rosg Caṫa Ḃriain. 316
XIV. An Caṫ. 322
XV. An t-Ár-ṁáġ. 333
XVI. I ndiaiġ an Ċaṫa. 340
XVII. “Na mílte ologón.” 347
XVIII. An Gaṫ Gréine céadna. 353


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.