Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


AN CLÁR

LEAḂAR A H-AON

Caibidiol. Leaṫanaċ.
I. Imirt Anama. 7
II. Taḋg agus Aṁlaoiḃ. 10
III. Inntinn Ḃriain. 16
IV. Ó Ḃealaċ Leaċta go Gleann Máma. 19
V. Creideaṁ ’á ġlacaḋ. 24
VI. Aḋḃar an tSagairt. 28
VII. An Legáid. 31
VIII. An Bosca. 36
IX. “Is éagsaṁlaċ na daoine iad!” 42
X. Dúlainn Óg. 48
XI. Ceann Leóin. 52
XII. Diaḃal Coiṁdeaċta. 59
XIII. Fágtar fúm-sa féin é. 65
XIV. Giollaí Turais. 71
XV. Fir Éirean. 77
XVI. Fear na gCos. 85
XVII. “Bíoḋ ciall agat.” 89
XVIII. Raflaí. 96
XIX. Cogarnaċ. 99
XX. Biṫeaṁntas. 106
XXI. Droċ Aṁras. 108

LEAḂAR A DÓ.

Caibidiol. Leaṫanaċ.
I. Cíos an Árdríġ. 116
II. Mearḃall Aigne. 120
III. “Lady dost thou not fear to stray?” 126
IV. Uisge-fé-ṫalaṁ. 131
V. Púicíní. 137
VI. Dá Aṁlaoiḃ? 144
VII. An tSíḋe Gaoiṫe. 150