1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II

სრული სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - საერო საკანონმდებლო ძეგლები (X-XIX სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1965

გამომცემელი:ი. დოლიძე
რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/87501

შინაარსი
[edit]