დოლიძე ისიდორე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი I - ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული - ტექსტები გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1963 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი I ტექსტი
1965 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - საერო საკანონმდებლო ძეგლები (X-XIX სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II ტექსტი
1970 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - საეკლესიო საკანონმდებლო ძეგლები (XI-XIX სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III ტექსტი
1972 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი IV - სასამართლო განჩინებანი (XVI-XVIII სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1972 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი IV ტექსტი
1974 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი V - სასამართლო განჩინებანი (XVIII ს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1974 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი V ტექსტი
1977 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VI - სასამართლო განჩინებანი (XVIII-XIX სს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1977 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VI ტექსტი
1981 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII - სასამართლო არზა-ოქმები - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1981 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII ტექსტი
1985 ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VIII - სასამართლო არზა-ოქმები და კერძო-სამართებლივი აქტები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა და შენიშვნები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ 1985 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VIII ტექსტი