1985 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VIII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VIII

სრული სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VIII - სასამართლო არზა-ოქმები და კერძო-სამართებლივი აქტები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა და შენიშვნები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1985

გამომცემელი:ი. დოლიძე
რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/87606
PDF ვერსია

შინაარსი
[edit]