1974 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი V

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი V

სრული სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი V - სასამართლო განჩინებანი (XVIII ს.) - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1974