1981 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII

სრული სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი VII - სასამართლო არზა-ოქმები - ტექსტები გამოსცა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1981