1963 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი I

სრული სათაური:

ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი I - ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული - ტექსტები გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო პროფ. ი. დოლიძემ - თბილისი 1963

გამომცემელი:ი. დოლიძე
რესურსები ინტერნეტში: http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/78329
შინაარსი