სასისხლო სიგელები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

სასისხლო სიგელები[edit]

ავჟანდაძის სასისხლო სიგელი[edit]

არეშიძის სასისხლო სიგელი[edit]

1448-8914

ასათიანის სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია

აფაქიძის სასისხლო სიგელი[edit]

A-1767

ბაქრაძის სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია

გაბელიძის სასისხლო სიგელი[edit]

ქიმ-1633

გამყრელიძის სასისხლო სიგელი[edit]

Hd-10149
"საქართველოს სიძველენი"- II

გელოვანის სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია

გერგეტის საყდრიშვილების სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია

გირგილაძის სასისხლო სიგელი[edit]

გორგაძის სასისხლო სიგელი[edit]

გუგუნავების სასისხლო სიგელი[edit]

გუგუნბერიძეთა სასისხლო სიგელი[edit]

გურალიძის სასისხლო სიგელი[edit]

1448-5039

გუფავას სასისხლო სიგელი[edit]

1448-5151

ელიოზიძე-სეფიშვილის სასისხლო სიგელი[edit]

Sd-2887

ერისთავ ქვენიფნეველის სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია
"ქრონიკები"

ვაჩნაძის სასისხლო სიგელი[edit]

თაელისძის სასისხლო სიგელი[edit]

Hd-1537

თოდოძის სასისხლო სიგელი[edit]

თოფურიძის სასისხლო სიგელი[edit]

თულაძის სასისხლო სიგელი[edit]

Sd-796
"საქართველოს სიძველენი"- II

იაკობიძის სასისხლო სიგელი[edit]

Sd-723

კალანდაძის სასისხლო სიგელი[edit]

1448-5036

კაპანაძეთა სასისხლო სიგელი[edit]

მაღალაძე გედეონის სასისხლო სიგელი[edit]

მაღალაძე პაპუას სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია

მაღლაქუელისძის სასისხლო სიგელი[edit]

Qd-7877

მაღნარაძის სასისხლო სიგელი[edit]

მაჭავარიანის სასისხლო სიგელი[edit]

მიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი[edit]

ნიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი[edit]

ორალელიძე-კვიტაშვილის სასისხლო სიგელი[edit]

ჟურულის სასისხლო სიგელი[edit]

ტყავაძის სასისხლო სიგელი[edit]

1448-5007

ფონჯავიძის სასისხლო სიგელი[edit]

დაკარგულია
"მნათობი" 1869 5-6

ქეროხიძის სასისხლო სიგელი[edit]

ქიმ-1026
"საქართველოს სიძველენი"- II - N 490

ყიფიანის სასისხლო სიგელი[edit]

შერაზადიშვილების სასისხლო სიგელი[edit]

K-647

შერგილაძის სასისხლო სიგელი[edit]

Qd-1317
"ქრონიკები"

ცირღილაძის სასისხლო სიგელი[edit]

ხელხელიძე-სარმანიშვილის სასისხლო სიგელი[edit]

Qd-6935

სასისხლო სიგელებს მიკუთვნებული საბუთები[edit]

გელაძეთა სიგელი[edit]

მიქელაძეთა სიგელი[edit]

სიგელი დავით მეფისა[edit]

კოტრიძეთა სიგელი[edit]

ფალავანდიშვილთა სიგელი[edit]

ჯაფარიძეების სიგელი[edit]

ქვენიფნეველის სიგელი[edit]

ლიტერატურა[edit]