1924 - კაკაბაძე სარგის - სასისხლო სიგელების შესახებ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - სასისხლო სიგელების შესახებ

კრებული:

1924 - საისტორიო მოამბე - II - გვ.1-107

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი
[edit]

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთები:

 1. ნიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.2-6
 2. მიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.6-10
 3. კაპანაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.10-12
 4. ასათიანთა სასისხლო სიგელი - გვ.12-16
 5. ელიოზიძე-სეფიშვილის სასისხლო სიგელი - გვ.16-19
 6. მაღნარაძეების სასისხლო სიგელი - გვ.19-22
 7. ფალავანდიშვილების სასისხლო სიგელი - გვ.23-33
  1. 1511 წ. 09.15 - ბაგრატ მეფის წყალობის წიგნი ზაქარია ფანასკერტელ-ციციშვილს - გვ.28-29
  2. 1467 წ. - წყალობის სიგელი კოსტანტინე მეფისა ზაზა ფანასკერტელისადმი - გვ.30-31
 8. გაბელისძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.33-35
 9. კალანდაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.35-38
 10. ტყავაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.38-40
 11. 1455 წ. - სასისხლო სიგელი გიორგი მეფისა ასათ ვაჩნაძისადმი - გვ.40-43
 12. შერაზადიშვილთა სასისხლო სიგელი - გვ.43-45
 13. თოდოძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.45-48
 14. გერგეტის საყდრიშვილთა სასისხლო სიგელი - გვ.48-50
 15. გურალიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.60-62
 16. ფონჯავიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.66-67

ამას გარდა მიმოხილულია შემდეგი სასისხლო სიგელები:

 1. ნიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.57
 2. მიქაბაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.57
 3. მიქელაძის სასისხლო სიგელი - გვ.57
 4. '''გელაძის სასისხლო სიგელი''' - გვ.57-58
 5. ცირღილასძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.58
 6. ყიფიანთა სასისხლო სიგელი - გვ.58
 7. გირგილაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.58
 8. კოტრიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.59-60
 9. გელოანის სასისხლო სიგელი - გვ.60
 10. გურალიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.60-62
 11. '''იაკობიძეთა სასისხლო სიგელი''' - გვ.62
 12. კაპანაძის სასისხლო სიგელი - გვ.63
 13. თულასძეების სასისხლო სიგელი - გვ.63
 14. ვაჩნაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.63
 15. ელიოზისძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.63
 16. გამყრელიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.63
 17. ჟურულის სასისხლო სიგელი - გვ.63
 18. ქვენიფნეველის სასისხლო სიგელი - გვ.63
 19. ორალელისძე-კვიტაშვილთა სასისხლო სიგელი - გვ.63
 20. ავშანდაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.63-65
 21. შერაზადიშვილთა სასისხლო სიგელი - გვ.65
 22. გერგეტელთა საყდრის ყმათა სასისხლო სიგელი - გვ.65
 23. მაღნარაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.65
 24. თოდოძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.65
 25. ფალავანდიშვილთა სიგელი - გვ.65
 26. თოფურიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.65-66
 27. ფონჯავიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.66-67
 28. ბაქრაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.67
 29. გორგაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.67-68
 30. '''ჯაფარიძეთა სასისხლო სიგელი''' - გვ.68
 31. '''ქეროხიძეთა სასისხლო სიგელი''' - გვ.68
 32. გაბელიძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.68
 33. აფაქიძის სასისხლო სიგელი - გვ.68-69
 34. კალანდაძის სასისხლო სიგელი - გვ.69
 35. შერგილაძის სასისხლო სიგელი - გვ.69
 36. ტყავაძეთა სასისხლო სიგელი - გვ.69-70
 37. '''მაღალაძეთა სასისხლო სიგელი''' - გვ.70
 38. '''შამანდავლა დადიან-გურიელის სასისხლო სიგელი''' - გვ.70
 39. მთის წმინდა გიორგის სასისხლო სიგელი - გვ.62