1540 წ. - სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა კალანდი აფაქიძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

აფაქიძეთა საბუთის ფრანგული თარგმანი პირველად 1858 წ. გამოსცა მარი ბროსემ ტყავზე დაწერილი დედნიდან გურიაში გადაწერილი პირის მიხედვით. ალ. ცაგარელის არქივიდან ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაცულ XIX საუკუნის 40-იან წლებში შედგენილ კრებულ A-1767-ში სხვა ისტორიულ მასალებთან ერთად შესულია აფაქიძეთა წერილის პირიც, რომელშიც სიგელის გამცემი მეფე არ ყოფილა დასახელებული.


საბუთის შინაარსი[edit]

ბაგრატ მეფემ ფასაეჯუნის მთავარანგელოზის ყმას კალანდი აფაქიძეს და მის შვილებს ათანასეს და ფილიპეს გაუჩინა სისხლის ფასი 350 000 ძველი თეთრი და 12 000 სანახშირედ.

საბუთის დათარიღება[edit]

მარი ბროსემ გამოსცა საბუთის ფრანგული თარგმანი და იგი 1008 წლით დაათარიღა. სარგის კაკაბაძეს აზრით საბუთში მითითებული უნდა ყოფილიყო 228 ქორონიკონი, რაც ბროსემ შეცდომით 13 მოქცევას მიაკუთვნა და მიიღო 1008 წელი, სინამდვილეში კი უნდა ყოფილიყო 14 მოქცევა, ანუ 1540 წელი. პირთა ანოტირებულ ლექსიკონშიც საბუთი 1540 წლითაა დათარიღებული.

პუბლიკაცია[edit]