1920 - კაკაბაძე სარგის - აფხაზ-იმერეთის მეფეთა გენეალოგიურ საკითხთაგან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

სარგის კაკაბაძე - მე-XV საუკუნის პირველი ნახევრის აფხაზ-იმერეთის მეფეთა გენეალოგიურ საკითხთაგან

კრებული:

1920 - სარგის კაკაბაძე - კვლევა-ძიებანი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ - გვ.1-6

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი

ნაშრომში გამოქვეყნებულია შემდეგი საბუთი:

  1. გირგილაძის სასისხლო სიგელი - გვ.1-3

სარგის კაკაბაძემ ეს საბუთი მიაკუთვნა XV საუკუნის პირველი ნახევრის დასავლეთ საქართველოს მანამდე უცნობ მეფე ბაგრატს, რომელსაც ჰყოლია შვილები: ვახტანგი და გიორგი.