1920 - სარგის კაკაბაძე - კვლევა-ძიებანი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

სარგის კაკაბაძე - კვლევა-ძიებანი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ

სრული სათაური:

სარგის კაკაბაძე - კვლევა-ძიებანი საქართველოს ისტორიის საკითხების შესახებ - ტფილისი - 1920

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/60976

შინაარსი[edit]

  1. PDF ს.კაკაბაძე - მე-XV საუკუნის პირველი ნახევრის აფხაზ-იმერეთის მეფეთა გენეალოგიურ საკითხთაგან - გვ.1-6
  2. PDF ს.კაკაბაძე - მე-XIV-XVI საუკუნის მესხეთის თავადების სია - გვ.7-11
  3. PDF ს.კაკაბაძე - იმერული ძველი გარიგების წიგნის ქრონიკის შესახებ - გვ.12-21
  4. PDF ს.კაკაბაძე - მე-XV საუკ. დასაწყისის ერთ დავით მეფის შესახებ - გვ. 22-26
  5. PDF ს.კაკაბაძე - მოსახლეობის რიცხვი საქართველოში XV-XVIII საუკ. სიგრძეზედ - გვ.27-56
  6. PDF ს.კაკაბაძე - მე-XVI საუკუნის უცნობი აფხაზეთის კათალიკოზი იოსებ მაჭუტაძე - გვ.57-61
  7. PDF ს.კაკაბაძე - მე-XIII-XIV საუკუნის თმოგველების გენეალოგიისათვის - გვ.62-67
  8. PDF ს.კაკაბაძე - აფხაზ-იმერეთის სამეფოს წესწყობილებისათვის მე-XV-XVI საუკ. - გვ.68-78