Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) Fatihe - Destpêk - Erebî Kurdî ya Latînî


2) Beqere- Çêlek- Erebî Kurdî ya Latînî


68) Qelem- Pênus- Erebî Kurdî ya Latînî


73) Muzemil- Xwe nuxamti- Erebî Kurdî ya Latînî


74) Mudesir- Xwe pecandi- Erebî Kurdî ya Latînî


91) Şems- Tav- Erebî Kurdî ya Latînî


92) Leyl- Şev- Erebî Kurdî ya Latînî


93) Duha- Ronahîya Sibê- Erebî Kurdî ya Latînî


94) Înşîrah- Firehî- Erebî Kurdî ya Latînî


95) Tîn- Hejîr- Erebî Kurdî ya Latînî


96) Eleq- Bixwîne- Erebî Kurdî ya Latînî


97) Qedr- Nirx- Erebî Kurdî ya Latînî


98) Beyyîne- Rastîya Vekirî- Erebî Kurdî ya Latînî


99) Zilzal- Erdhej- Erebî Kurdî ya Latînî


100) Adiyat- Bezvan- Erebî Kurdî ya Latînî


101) Qarî(e)h- Felaket- Erebî Kurdî ya Latînî


102) Tekasur- Xwesteka Zêdekirinê- Erebî Kurdî ya Latînî


103) Esr- Sedsal- Erebî Kurdî ya Latînî


104) Humeze- Lomekar- Erebî Kurdî ya Latînî


105) Fîl- Fîl- Erebî Kurdî ya Latînî


106) Qureyş- Qureyş- Erebî Kurdî ya Latînî


107) Maûn- Qencîyê piçûk- Erebî Kurdî ya Latînî


108) Kewser- Bereket- Erebî Kurdî ya Latînî


109) Kafîrûn- Rastî veşart no- Erebî Kurdî ya Latîn


110) Nesr- Destek- Erebî Kurdî ya Latîn


111) Tebbet- Hişk be- Erebî Kurdî ya Latîn


112) Îxlas- Dilsozî- Erebî Kurdî ya Latînî


113) Feleq- Şeveq- Erebî Kurdî ya Latînî


114) Nas- Mirov no- Erebî Kurdî ya Latînî


Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com


https://watedar.com/

Mijarê Din[edit]

Wateya Qurana Pîroz