99) Zilzal- Erdhej- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) î(z)a zûlzîletî ler(dû) zîlzaleha
2) weexrecetî ler(dû) e(s)qaleha
3) weqale lînsanû ma leha
4) yewmeî(z)în tû(he)ddî(s)û exbareha
5) bîenne rebbeke ew(ha) leha
6) yewmeî(z)în ye(s)dûrû nnasû eştaten lîyûrew e(i)malehûm
7) femen ye(i)mel mî(s)qale (z)erretîn xeyren yerehû
8) wemen ye(i)mel mî(s)qale (z)erretîn şeren yerehû

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz