103) Esr- Sedsal- Erebî Kurdî ya Latînî

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) wel(e)(s)rî
2) înne lînsane lefîy xûsrîn
3) îlle lle(z)îyne amenu we(e)mîlu (ssa)lî(ha)tî wetewa(se)w bîl(he)qqî wetewa(se)w bî(sse)brî

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz