110) Nesr- Destek- Erebî Kurdî ya Latîn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1) î(z)a cae ne(s)rû llahî welfet(hû)
2) wereeyte nnase yedxûlune fîy dîynî llahî efwacen
3) fesebbî(h) bî(he)mdî rebbîke weste(g)fîrhû înnehû kane tewwaben

Çavkanî[edit]

www.watewatedar.wordpress.com
https://watedar.com/

Sûreyê Din[edit]

Qurana Pîroz Erebî Kurdî ya Latînî
Wateya Qurana Pîroz